CALL CENTRUM

Call Centrum OpenLab je pro Vás spolehlivou a efektivní outsourcingovou jednotkou. Zaměstnávání pracovníků do vlastních call center, jejich školení a řešení problémů je ve většině případů pro firmy velmi náročné. Vždy je potřeba zaměstnávat více oprátorů než je aktuálně potřeba (dovolené, nemoci, výpovědi,..) Pro firmu to představuje takovou finanční i organizační zátěž, že většina firem tuto část marketingové podpory nevyužívá.

Naše služba je určena pro velké a střední firmy, které chtějí využívat následující služby:

• aktivní obvolávání vašich kontaktů, nabízení produktů, kontrola poptávek
• řízení pracovníků, připomínková služba
• pasivní obchodní podpora - přijímání objednávek
• pořizování dat, zapisování a přepis diktátů online
• zjišťování informací, výzkumy spokojenosti, zpětná vazba od klientů s návazností na ISO 9001,...

•Vlastní unikátní geografická telefonní čísla dostupná i ze zahraničí, výhodné volání na i z těchto linek
Zelenou linku 800 xxx xxx... (hovor na ni je pro volajícího zdarma)
Modrou linku 840 yyy yyy... (hovor je zpoplatněn oběma stranám)
Barevné linky 86x yyy yyy... (hovor je zpoplatněn volajícímu zvláštní sazbou)
•různá tel. čísla pro různé produkty nebo inzertní kampaně
•až 15 aktivních operátorů pro příchozí i odchozí hovory
•služby operátorů až 24 / 7
•vícejazyčné schopnosti operátorů a operátorek