ISO 9001

Politika jakosti společnosti OpenLab s.r.o.

Naše společnost poskytuje komplexní služby a dodávky řešení v oblasti informačních technologií, systémové integrace, vývoje SW na zakázku a servisní podporu IT s cílem uspokojit náročné požadavky zákazníků využívajících moderní počítačovou a internetovou technologii.

Naší politikou je trvale zlepšovat výkonnost společnosti, kvalitu poskytovaných služeb a vycházet vstříct potřebám našich zákazníků. Usilujeme o to stát se významným, spolehlivým a dlouhodobým partnerem našich zákazníků.

Ve všech našich činnostech se usilujeme o předcházení možných vad a také o včasné odhalování jejich příčin. Na toto klademe důraz ve všech fázích přípravy a realizace našich produktů.

Pracujeme na rozvoji našeho systému řízení jakosti prostřednictvím:

  • školení
  • zvyšováním kvalifikace pracovníků
  • zlepšováním používaných postupů
  • zkvalitňováním používané techniky
  • pravidelnými kontrolami, nezávislými audity 
  • analýzami dosažených výsledků

Víme, že vysoké úrovně jakosti je možno dosáhnout pouze pokud se každý z nás osobně snaží o dosažení našich jakostních cílů. Těchto cílů je možné dosáhnout jen trvalou snahou o zlepšování naší práce. Jsme přesvědčeni, že takovýto přístup je pro nás v dlouhodobé perspektivě velmi přínosný.

Všichni pracovníci OpenLab s.r.o. pracují tak, aby realizovali tuto tržně a zákaznicky orientovanou politiku jakosti.

Snažíme se řídit naše pracovníky nejen tak, aby se identifikovali s touto politikou jakosti, ale aby ji i intenzivně rozvíjeli. 

Ing. Tomáš Kopecký, Ing. Jakub Horák, jednatelé, V Praze 1.9.2005